Links

Členský profil - Účet

Účet

Úvodná stránka po pípnutí klientovej členskej karty je Účet. Účet obsahuje tie najpotrebnejšie informácie o členovi ktoré potrebujete.
  • Stav kreditu
  • Platnosť permanentiek
  • Nevyúčtované položky
  • Zapísanie príchodu
V prípade že nevediete evidenciu skriniek, môžete zapísať vstup pre konkrétnu permanentku
Každý riadok predstavuje jednu permanentku. Klient ich môže mať na jednej karte neobmedzene. Jednu na fitness, druhú na bedminton a tretiu na skupinové cvičenia.

Zapísanie vstupu

V závislosti či evidujete skrinky alebo nie, máte dve možnosti. Po zvolení pre ktorú permanentku chcete zapísať vstup, stačí kliknúť na tlačidlo "Zapísať vstup" v prípade že skrinky neevidujete. V prípade že skrinky evidujete, je potrebné vyplniť aspoň jedno pole (pánska, dámska, spoločná skrinka) skriniek číslom skrinky a kliknúť na tlačidlo "Zapísať skrinku".
Zapísaním vstupu/skrinky sa zo vstupovej permanentky odráta jeden vstup. Pri časovej sa skontroluje jej platnosť. Ak platná nueje, recepcia je upozornená červenou notifikáciou o neplatnosti permanentky.