Links

Členský profil

Všetky členské údaje a informácie na jednej prehľadnej stránke.
Členský profil slúži na evidenciu vstupov, úpravu osobných údajov či nákup produktov, kreditu a permanentiek. Môže mať dva vzhľady, v závisloti od toho, či využívate systém pridelovania skriniek alebo nie.
Úvodná obrazovka členského profilu s evidenciou skriniek
Členský profil je rozdelený do siedmych sekcii:
  • Účet
  • Nákup
  • Osobné údaje
  • Permanentky
  • Štatistika vstupov
  • Log
  • História nákupov