Inventúra

Vďaka inventúre môžete evidovať všetky svoje schodky alebo prebitky v skladovom hospodárstve. Jedným klikom môžete tiež inventarizáciou vykonať aktualizáciu skladov na aktuálnu hodnotu počtu položiek.

Vykonanie invenúry

Inventúru vykonáte kliknutím v sekcii Sklady na modré tlačidlo v stĺpci Akcia. Po kliknuti sa dostanete do inventarizačnej karty. Tá obsahuje informácie o aktuálnych skladových zásobach, ktoré su práve evidované v systéme.

Inventarizačná karta tiež vypočíta akú hodnotu predajnú/nákupnu produktov máte práve vo vami zvolenom sklade, spolu s počtom kusov.

Do poľa vpravo sa vpisujú aktuálne skladové zásoby, ktoré napočítala obsluha. Tzn. reálny stav. Po vyplnení každého reálneho stavu stačí kliknúť na Vykonaj inventarizáciu.

Výsledok inventarizácie

Po úspešnom vyhodnotení inventúry vám systém vygeneruje inventarizačný report (ten vám automaticky zostane v archíve).

Inventarizačný report vám ukáže aký reálny schodok/prebytok máte na sklade. Vyhodnotí vám tiež stratu/manko spolu za sklad ale aj za jednotlivé produkty. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať sklad sa vaše skladové zásoby jednotlivých produktov prepíšu na reálne stavy zásob.

Tlačidlom aktualizovať sklad môžete jednorazovo automaticky prepísať všetky skladové zásoby na stav reálny. Report sa dá exportovať do Excelu, PDF alebo vytlačiť priamo zo systému. Report vám ostane v archíve.

Last updated