Sklady

Prehľad skladov tvorí tabuľka skladov, ktorú môžete exportovať do excelu alebo PDF súboru.
Prehľad skladov
Sklady môžete tiež inventarizovať kliknutím na modré tlačidlo v stĺpci Akcia.

Je to jednoduché. Stačí zadať názov a uložiť. Od teraz bude nový dodávateľ dostupný v rolovaciom menu pri pridávaní/editácii produktu.
Pridanie skladu
Copy link
On this page
Prehľad skladov
Pridanie skladu