Členský profil - štatistika vstupov
Vďaka štatistike vstupov si viete exportovať a vyhodnotiť ktorý člen kedy cvičí vo vašom centre. Zároveň si vie recepcia pozriieť či si klient s niekym nevymiena permanentku a nevstupuje 2x denne. Poprípade, či nechodí na dlhšiu dobu ako máte uvedené v prevádzkových podmienkách.
Last modified 1yr ago
Copy link