Links

Členský profil - Permanentky

Zoznam permanentiek

Tabuľka permanentiek s ostávajúcim trvaním
Do tejto sekcie majú prístup iba manažéri fitness centra. Kliknutím na zelené tlačidlo je možné upraviť stav permanentky.
Úprava zostatku vstupovej permanentky s možnos'tou ju úplne zmazať