Links

Personál

Perosnál sa často mení. My to chápeme. Preto sme pre vás pripravili jedinečný spôsob ako mať všetok personál pod kontrolou.
CLUBERIO obsahuje 3 základné role personálu
Recepcia
Manažér
Majiteľ
Rola recepcia je určená pre personál, ktorí nemá sprístupnené štatistiky predajov, návštevnosti či editáciu stránky. Personál s rolou Recepcia sa môže prihlásiť iba z počítača na recepcii. Má zavedenú ochranu proti prihláseniu z domu.
Manažér má sprístupnené štatistiky a nastavenia, no môže sa prihlásiť iba z počítača na recepcii.
Má neobmedzené práva. Prihlásiť sa môže aj mimo počítača na recepcii. Napríklad z mobilného telefónu či tabletu.
Člena personálu môžeme pridať v sekcii Nastavenia -> Administrátori
Zoznam členov personálu
Každý člen personálu má svoje prihlasovacie údaje. Je tak možné sledovať jeho kroky v systéme a obchodnú výkonnosť.