Personál

Perosnál sa často mení. My to chápeme. Preto sme pre vás pripravili jedinečný spôsob ako mať všetok personál pod kontrolou.

CLUBERIO obsahuje 3 základné role personálu

Rola recepcia je určená pre personál, ktorí nemá sprístupnené štatistiky predajov, návštevnosti či editáciu stránky. Personál s rolou Recepcia sa môže prihlásiť iba z počítača na recepcii. Má zavedenú ochranu proti prihláseniu z domu.

Člena personálu môžeme pridať v sekcii Nastavenia -> Administrátori

Každý člen personálu má svoje prihlasovacie údaje. Je tak možné sledovať jeho kroky v systéme a obchodnú výkonnosť.

Last updated